วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix®

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดพร้อมให้บริการที่ซีเอ็ม เมดิคลินิก

 
การให้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ป้องกันตัวคุณเองจากโรคงูสวัดด้วยวัคซีน Shingrix® ที่ซีเอ็ม เมดิคลินิก โรคงูสวัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ เฮอร์ปิส ซอสเตอร์ เป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทและผิวหนัง ซึ่งเป็นผลมาจากติดเชื้อไวรัส วาริเซลล่า ซอสเตอร์ (VZV) ที่เป็นสาเหตุของอีสุกอีใส หากคุณเคยเป็นอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะคงอยู่ในร่างกายคุณได้อีกเป็นเวลาหลายปี และสามารถพัฒนาเป็นโรคงูสวัดได้ทุกเมื่อ ในคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อาการของงูสวัดจะเริ่มจากมีผื่นและปวดมากที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือใบหน้า ผื่นของงูสวัดเป็นตุ่มน้ำใส ซึ่งจะตกสะเก็ดใน 7-10 วัน หลังจากนั้นจะหายไปในเวลา 2-5 สัปดาห์ ในบางราย โรคงูสวัดอาจมีผลกระทบต่อดวงตาข้างใดข้างหนึ่ง กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากมีการติดเชื้อที่บริเวณเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและความรู้สึกของใบหน้า ประชากรถึงร้อยละ 33 จะเกิดโรคงูสวัดในระยะใดระยะหนึ่งของชีวิต ซึ่งแตกต่างจากอีสุกอีใส โดยงูสวัดสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ่งครั้งในชีวิต เข้ารับวัคซีนป้องกันงูสวัด Shingrix® จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคงูสวัดซ้ำได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำนัดหมายทางออนไลน์เพื่อเข้ารับวัคซีน หรือโทร 0805 362362

หลีกเลี่ยงโรคงูสวัดที่เจ็บปวดได้ด้วยวัคซีน!!

Copyrights ©2014-2022: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision