แบบฟอร์มนัดหมายล่วงหน้า

นัดหมายเวลาล่วงหน้า
ทุกครั้งของการติดต่อ เราถือปฏิบัติเป็นความลับของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด เราเปิดให้บริการแบบ walk-in (ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า) ร่วมด้วย ระยะเวลารอคอยขึ้นกับจำนวนผู้มาใช้บริการในช่วงเวลานั้น

ปฏิทิน
เวลานัดหมายแพทย์

จันทร์-ศุกร์   09.00 น. - 17.00 น.
เสาร์                                 ปิด
อาทิตย์                           ปิด

Copyrights ©2014-2024: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision