ตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ (NIPT/NIPS)

NIPT/NIPS ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา โดย Qualifi

 
ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม/ ตรวจเช็คความผิดปกติของทารกในครรภ์ เชียงใหม่

Qualifi ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ เพื่อความสบายใจของบิดามารดา

ซีเอ็ม เมดิคลินิก เชียงใหม่ ให้บริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดของมารดา ซึ่งรู้จักกันในชื่อ NIPT หรือ NIPS โดยการตรวจนี้ เป็นการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของทารก โดยจะช่วยวินิจฉัยภาวะบกพร่องของโครโมโซม ซึ่งเป็นวิธีตรวจทีมีความแม่นยำมาก ในราคาเพียง 17000 บาท ซึ่งจะสามารถจำแนกชนิดของโครโมโซมที่ผิดปกติได้ รวมทั้งกลุ่มดาวน์ซินโดรม ซึ่งมีความผิดปกติที่โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง หรือกลุ่มเอ็ดวาร์ดซินโดรมที่มีโครโมโซมคู่ที่ 18 เกินมา 1 แท่ง และกลุ่มพาทัวซินโดรม ซึ่งมีโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 แท่งเช่นเดียวกัน โดยจะสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

การตรวจ Qualifi คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ สามารถตรวจได้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกช่วงอายุ หรือแม้แต่กลุ่มที่มีภาวะตั้งครรภ์เสี่ยง ไม่ว่าทารกในครรภ์จะเป็นครรภ์เดี่ยว, ครรภ์แฝดหรือแม้แต่ไข่ที่ได้จากการบริจาค ระยะเวลารอผลตรวจอยู่ที่ประมาณ 12 วัน นอกจากความสบายใจของบิดามารดาแล้ว ยังช่วยวางแผนดูแลก่อนที่ลูกน้อยจะลืมตามาดูโลกอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจเพิ่มเติมไปถึงความผิดปกติของโครโมโซมเพศ, ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม และเพศของทารกในครรภ์ได้อีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ Qualifi ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ได้ที่ซีเอ็ม เมดิคลินิก อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคลินิกได้ Qualifi ตรวจความผิดปกติทารกในครรภ์

Copyrights ©2014-2022: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision