โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์

21 มิถุนายน 2015
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่งผลต่อทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถส่งผลต่อทารกขณะอยู่ในครรภ์ หรือขณะทารกกำลังคลอดได้ การตรวจเช็คโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และรับการรักษาที่ถูกต้องก่อนที่จะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ทำอันตรายต่อเฉพาะคุณ แต่รวมถึงลูกน้อยของคุณด้วย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายอย่าง ขณะที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในระยะแรกอาจไม่สังเกตว่าตนเองมีอาการผิดปกติใดๆ จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองกำลังติดเชื้ออยู่ แต่สามารถส่งผลต่อทารกในครรภ์ โดยอาจทำให้คลอดก่อนกำหนด ทารกเสียชีวิตขณะคลอดหรือหลังจากคลอดได้ไม่นาน ทารกที่รอดชีวิตมาได้ก็อาจมีปัญหาระบบอวัยวะหลายอย่าง น้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ ติดเชื้อในตาหรือในปอด ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือขณะตั้งครรภ์ไตรมาสแรก จึงควรได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และรับการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งต่อตนเองและทารก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ควรตรวจเสมอก่อนการตั้งครรภ์ ได้แก่ โรคหนองในแท้และหนองในเทียม(Chlamydia) ซิฟิลิส เอชไอวี และไวรัสตับอักเสบบี สอบถามรายละเอียดในการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ที่ 0805 362 362 หรือนัดหมายซีเอ็ม เมดิคลินิกเพื่อเข้ารับคำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยได้ที่ www.cmmediclinic.com/th/appointment.html

Copyrights ©2014-2022: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision