วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเชียงใหม่, Prevnar 13 & Pneumovax 23

 
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ เชียงใหม่

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดปอดอักเสบ และโรคทางเดินหายใจที่อาจอันตรายถึงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักกันในชื่อวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ที่ซีเอ็ม เมดิคลินิกเชียงใหม่ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ วัคซีนเพร็ฟน่า 13 (Prevnar13) และ วัคซีนนิวโมแว็กซ์ 23 (Pneumovax23) นิวโมแว็กซ์ 23 ช่วยป้องกันแบคทีเรียนิวโมคอคคัส 23 ชนิด และเพร็ฟน่า 13 ช่วยป้องกันแบคทีเรียนิวโมคอลคัส 13 ชนิด ซึ่งแนะนำให้ฉีดร่วมกันทั้งสองชนิด การติดเชื้อนิวโมคอคคัสมีสาเหตุเกิดจากแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส นิวโมเนีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ, ติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่เลวร้ายที่สุดอาจเกิดความเสียหายต่อสมองถาวร หรือถึงแก่ชีวิตได้ ป้องกันตัวเองด้วยวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อซีเอ็ม เมดิคลินิก ทำนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนได้ทางออนไลน์ หรือโทร 0805 362362

วัคซีนป้องกันปอดบวม!!

Copyrights ©2014-2022: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision