ยาเพร็พ และ ยาเป๊ป เชียงใหม่

ความแตกต่างระหว่างยาเพร็พ และยาเป๊ป

 
ยาเพร็พ & ยาเป๊ป ต้านเอชไอวี เชียงใหม่

ความแตกต่างระหว่างยาเพร็พ & ยาเป๊ปคืออะไร?

ทั้งยาเพร็พ และยาเป๊ป ต่างก็เป็นยาที่ใช้ป้องกันเอชไอวี แต่ความแตกต่างของทั้งสองชนิดนี้ คือช่วงเวลาในการใช้ยา โดย “เพร็พ” (PrEP) เป็นคำย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis ซึ่งแปลว่ายาต้านไวรัสก่อนสัมผัสโรค หรือก่อนเสี่ยง ส่วน “เป๊ป” (PEP) ย่อมาจาก Post-Exposure Prophylaxis ซึ่งแปลว่ายาต้านเชื้อไวรัสหลังสัมผัสโรค หรือหลังเสี่ยง โดยสามารถสั่งซื้อยาทั้งสองตัวนี้ได้ง่ายในเชียงใหม่จากซีเอ็ม เมดิคลินิก เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเอชไอวี ยาเพร็พและยาเป๊ปที่ซีเอ็ม เมดิคลินิกให้บริการ เป็นยาแบบรวมเม็ดเดียว โดยยาเพร็พจะต้องรับประทานวันละ 1 เม็ดเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเชื้อเอชไอวี แต่ยาเป๊ปจะรับประทานวันละ 1 เม็ดหลังมีความเสี่ยง โดยจะรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีส่วนประกอบของตัวยาที่แตกต่างกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเพร็พและยาเป๊ปต้านเอชไอวีได้ที่ ซีเอ็ม เมดิคลินิก หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการยาต้านเอชไอวีของเราได้ยาเป๊ป และ ยาเพร็พที่ซีเอ็ม เมดิคลินิก

โปรดทราบว่าการเข้ารับยาเป๊ป หรือยาต้านเอชไอวีหลังเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับยาภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยงหรือหลังสัมผัสโรค ติดต่อเจ้าหนาที่ของเรา ซีเอ็ม เมดิคลินิก เชียงใหม่ทันทีเมื่อคุณมีความเสี่ยง เรายินดีให้ความช่วยเหลือ และคุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะเป็นความลับ ด้วยการบริการจากเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ของคลินิก

ยาเป๊ป เชียงใหม่
ยาเพร็พ ในเชียงใหม่
สั่งยาเพร็พออนไลน์
Copyrights ©2014-2022: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision