ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบอนุญาตขับขี่

การขอใบอนุญาตขับขี่เชียงใหม่, ประเทศไทย

 
ใบขับขี่เชียงใหม่

ใบรับรองแพทย์สำหรับการทำใบอนุญาตขับขี่ในเชียงใหม่

ต้องการใบอนุญาตสำหรับการขับขี่ใหม่ใช่หรือไม่? ซีเอ็ม เมดิคลินิก สามารถออกใบรับรองแพทย์พร้อมกับการทดสอบตาบอดสี ใช้เวลาดำเนินการเพียง 10 นาที ในราคา 200 บาทเท่านั้น หากคุณสนใจทำการนัดหมายสำหรับการขอใบรับรองแพทย์ประกอบการทำใบขับขี่ การขอวีซ่า หรือ ใบรับรองแพทย์ก่อนการเข้าทำงาน และอื่นๆ ใบรับรองแพทย์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทางคลินิกเพิ่มเติมได้

ใบรับรองทางด้านสุขภาพในเชียงใหม่

Copyrights ©2014-2022: CM Mediclinic Co.,Ltd.  All Rights Reserved.  Website Design By J&J Vision